یک ایمیل برای همه


یک ایمیل برای همه
می خواید برای یک میهمانی دوستانه به آشنایان خود ایمیل بزنید
وآنها را دعوت کنید فرصت تهیه وارسال نامه های جداگانه ندارید
و می خواهید یک ایمیل مشابه را به تمامی آنها ارسال کنید
یک راه ابتدایی برای این کار این است که نشانی ایمیلهای انها را در
بگذارید وایمیل کاملا مشابهی برای :BCC یا :TO: ،CC قسمت
تمام افراد ارسال کنید برخی کاربران کمی حرفه ای تر عمل می
کنند یک گروه از آدرسهای ایمیل های آنها تشکیل میدهند وایمیل
مزبور را به آن گروه ارسال می کنند
روش فوق یک ایراد اساسی دارد وآن اینکه تمامی این ایمیلها دقیقا
مشابه است . این کار ممکن است تاثیر مثبتی در ذهن گیرنده
نداشته باشد . اما اگر بخواهید نامه هر شخصی را خطاب به خود
استفاده کنید. با (Mail Merge) او باشد ؛ بایداز تکنیک ادغام ایمیل
این روش شما می توانید ایمیلهای مشابهی را به چند نفر طوری
ارسال کنید که جملات آغازین وپایانی هر ایمیل مختص گیرنده
آن باشد حتی میتوانید برخی عبارات را تنها در بعضی از نامه ها را
یکباره ارسال کنید و در پایان تنها با یک کلیک ساده تمامی تمامی
این نامه ها رایکباره ارسال کنید ودر وقت وهزینه خود صرفه
جویی کنید.
و ٢٠٠٢ بسادگی میسر است دراین Word XP ادغام ایمیل در
Word را انتخاب کرده ایم اما روش کار در Word XP مقاله
2002 نیز کاملا مشابه است

را View از منوی Task Pane یک صفحه جدید باز کنید . گزینه
نمایش داده Word انتخاب کنید . تا ناحیه مربوط به آن در صفحه
شود با استفاده از گزینه های این ناحیه می توانید بسیاری از کارها
بسادگی انجان دهید . در گوشه سمت راست Wizard را از طریق
بالای این ناحیه علامت فلش وجود دارد . روی آن کلیک کنید واز
را برگزینید . آنچه مشاهده می Mail Merge منوی ظاهر شده
ادغام ایمیل است که شما را قدم به قدم تا ساختن Wizard کنید
وارسال یک ایمیل ادغامی همراهی می کند این کار در ۶ مرحله
صورت می گیرد.
مرحله اول:
را انتخاب Letters نخستین مرحله انتخاب نوع متن است ؛ گزینه
Next : Tarting روی عبارت Taskpane کنید در پایین ناحیهکلیک تا به مرحله بعدی بروید. document
مرحله دوم:
حال باید متن نامه را مشخص کنید .
use The current - اگر نامه خود را هنوز تایپ نکرده اید . گزینه
را انتخاب کنید. document
استفاده Word - چنانچه می خواهید از قالبهای آماده نامه نگاری
را علامت بزنید. template start from a کنید . باید گزینه
- اگر نامه را از پیش تایپ کرده ودر جایی ذخیره کرده اید
را انتخاب Start from existing document آخرین گزینه یعنی
کنید وفایل مربوطه را بیابید در این مثال ما همان گزینه نخست را
به Select recipients next : انتخاب کردیم. حال با کلیک روی
مرحله بعد بروید.

مرحله سوم:
در این بخش باید فهرست افرادی را که می خواهید ایمیل ادغامی
به آنها ارسال شود مشخص کنید.
-اگر قبلا فهرستی از نشانی ایمیل ها در یک بانک اطلاعاتی آماده
را use an existing list کرده اید . می توانید مورد نخست یعنی
برگزینید.
استفاده Outlook -چنانچه می خواهید از دفترچه نشانی ایمیلهای
را انتخاب Select from Outlook Contacts کنید . گزینه د.م یعنی
کنید.
-ودر پایان اگر می خواهید همین حالا یک فهرست از نشانی ایمیلها
را کلیک کنید . در این مثال . ما Type anew list را بسازید . گزینه
گزینه آخر را انتخاب می کنیم ، تا با ساختن فهرست نشانی ایمیلها
Task در Create نیز آشنا شویم پس از انتخاب این گزینه ، کلمه
ظاهر می شود . روی آن کلیک کنید . پنجره ای برای وارد pane
کردن مشخصات افراد باز می شود . در قسمتهای مختلف این
پنجره می توانید عنوان ، نام ونام خانوادگی ، نشانی پستی ، و.... و
New درانتها نشانی ایمیل نفر اول را وارد کنید . با زدن دکمه
به فرم مشخصات نفر بعدی می روید. Entry
پس از این که تمامی افراد را در لیست اضافه کردید با دکمه
Address save پنجره را ببندید . پنجره جدیدی با عنوان Close
باز می شود واز شما می خواهد با دادن یک نام مناسب این List
فهرست را برای موارد بعدی ذخیره کنید.
را بزنید . فهرست مزبور در یک Save نام را وارد کنید و دکمه
ذخیره می شود که فهرست افراد را mdb بانک اطلاعاتی با پسوند
نشان می دهد افرادی را که می خواهید ایمیل ادغامی برایشان
بفرستید انتخاب کنید اگر می خواهید تغییری در فهرست ایجاد
این کار را انجام دهید Edite کنید هنوز می توانید با زدن دکمه
کلیک Next : Write your letter را بزنید روی Ok .در پایان دکمه
کنید وبه مرحله بعدی بروید.
مرحله چهارم:
در این فاز باید نامه خود را تایپ کنید ابتدا بدنه اصلی نامه را که
برای تمامی افراد مشابه است در صفحه اصلی ( سمت چپ ) تایپ
کنید شما می توانید نشانی و نام شرکت وسایر مشخصات هر فرد
را در نامه ای که مربوط به همان فرد است قرار دهید برای این
را در ناحیه ای از نامه که می خواهید نشانی قرار cursor کار کرسو
در ناحیه Address Block گیرد بگذارید وسپس روی عبارت
کلیک کنید فایلهای متفاوتی برای نمایش نشانی Task Pane
را بزنید ok مشاهده می کنید قالب مورد نظر راانتخاب ودکمه
بهتر است هر یکاز نامه ها خطاب به همان فرد گیرنده باشد. پس
در greeting line را در ابتدای نامه قرار داده روی cursor کرسر
را Ok ناحیه وظایف کلیک کنید . قالب انتخابی خود را برگزینید و
به مرحله letters next : Preview your بزنید . با کلیک روی
بعدی بروید.
مرحله پنجم:
در اینجا می توانید تکتک نامه ها را با فشردن دکمه های <و>
مشاهده کنید . چنانچه می خواهید تغییری در تمامی نامه ها داده
شود کافی است متن یکی از آنها را تغییر دهید تا این تغییر در
تمامی آنها اعمال شود اگر می خواهید در فهرست نشانی های افرا
کلیک next : complete the merge د تغییری ایجاد کنید روی
کنید تا به مرحله پایانی بروید.
مرحله ششم:
در این قسمت می توانید تمامی ایمیلها را پرینت بگیرید و ذخیره
merge to ویا ارسال کنید. برای ارسال کافی است روی ایکون
واقع در نوار ابزار ادغام ایمیل کلیک کنید ( تصویر این email
آیکون ٢ برگ کاغذ به همراه یک پاکت نامه است) حال به اینترنت
وصل شوید تا ایمیلها برای تک تک افراد فرست ارسال شود چنانچه
می خواهید در ایمیل فرد خاصی تغییری ایجاد کنید . کافی است
کلیک کنید Individualletters edit پیش از ارسال های روی عبارت
و تمام یا تنها برخی از آنها را تغییر دهید . با تکنیک ادغام ایمیل می
توانید در عرض تنا چند دقیقه چندین ایمیل ارسال کنید ، به یکبار
امتحانش میرزه

/ 1 نظر / 24 بازدید
نهق

لبااب