اسپمر ( Spam) اسپمکیست؟

 (Spammer) چیست ؟ اسپمر ( Spam) اسپمکیست؟
چگونه آدرس پست ا لکترونیکی من را پیدا می (Spammers) اسپمرها
کنند ؟
با اسپم و (Yahoo! Mail) چگونه می توانم در پست الکترونیکی یاهو
اسپمرها مقابله کنم ؟
الف - چگونه برای یاهو مشخص کنم که نامه ای که دریافت کرده
ام یک اسپم است ؟
SpamGuard و ابزار جالب توجه Bulk ب - پوشه
Addresses) Block) ج- روش مسدود کرن یک آدرس


گرچه این روزها خیلی از افراد با مفهوم اسپم آشنا هستند بد نیست که
کمی در مورد آن توضیح دهیم . به طور خلاصه عبارت است از پست
الکترونیکی عمدتا تبلیغاتی و احتملا دارای ویروس که شخصی به آدرس
پست الکترونیکی شما می فرستد تا برای محصولات خاص خود تبلیغ
کند .
اگرچه همه ما هنگامی که نامه ای برای شخصی می فرستیم منظورمان
از این کار نوعی تبلیغ است ولی مساله مشخص در اسپمها این است که
اشخاص با سماجت تمام فقط به فکر فروش محصولات خود هستند که
بعضا هیچ ارتباطی با شما ندارند و شما هم تقاضایی برای دریافت ایمیل
در مورد آن محصول خاص نداده اید . این با پیامهایی که از طریق مثلا
گروههای یاهو که یک جمع دوستانه است برای شما ارسال می شود
کاملا متفاوت است.

می (Spammer) به موسسه یا اشخاصی که اسپم می فرستند اسپمر
گوییم. اسپمرها معمولا بسیار سمج هستند . ممکن است در طول یک
روز برای شما چند نامه تبلیغاتی بفرستند . همچنین معمولا آدرس
پست الکترونیکی شما را در اختیار چندین موسسه اسپمر متفاوت قرار
می دهند و این باعث می شود که از چندین منبع مختلف برای شما
پست الکترونیکی فرستاده شود . این مساله خصوصا در گذشته ای نه
چندان دور که حجم پست الکترونیکی یاهو بسیار پایین بود آزاردهنده
بود.
چگونه آدرس پ ست الکترونیکی من را پیدا می (Spammers) اسپمرها
کنند ؟

راههای زیادی برای این کار وجود دارد . امروزه در سایتهای مختلف
برای عضو شدن ، دریافت خبرنامه و به عناوین دیگر پست الکترونیکی
شما را درخواست میکنند . اگرچه اکثر این سایتها ، صرفا برای دادن
اطلاعات درخواستی شما از این پست الک ترونیکی استفاده می کنند ولی
بعضی از آنها هم آدرس پست الکترونیکی و اطلاعات شما را در اختیار
دیگران قرار می دهند و این آغاز درد سر شماست!
با اسپم و (Yahoo! Mail) چگونه می توانم در پست الکترونیکی یاهو
اسپمرها مقابله کنم ؟
بله ! برای مقابله با اسپم هر کدام از سایتهای ارائه دهنده ایمیل
راههایی را پیشنهاد می کنند و ابزارهای خاص خود را دارند . سایت یاهو
هم ابزارهای خاص خود را ارائه می دهد که در این مقاله ما به بررسی
آنها می پردازیم :

الف - چگونه برای یاهو مشخص کنم که نامه ای که دریافت کرده ام
یک اسپم است ؟
اگرچه پست الکترونیکی یاهو دارای یک ابزار اتوماتیک و هوشمند برای
تشخیص و جداکردن اسپم است ولی گاهی هم شما نامه ای را در
خود باز می کنید که با توجه به محتویات آن یک اسپم است . Inbox
در چنین حالتی به راحتی آن نامه را به عنوان یک اسپم به یاهو معرفی
کنید تا علاوه بر پاک کردن آن نامه ، دیگر نامه ای را از آن فرستنده
به خصوص دریافت نکنید.
خود شده اید و نامه مورد نظر Inbox برای این کار وقتی وارد پوشه
را انتخاب کنید. Spam را باز کرده اید ، از دکمه های بالا ، دکمه
حذف می شود و پیامی Inbox نامه مورد نطر به صورت خودکار از
مانند شکل زیر برای شما ظاهر می شود:
:SpamGuard و ابزار جالب توجه Bulk ب - پوشه
به صورت خودکار وقتی ایمیلی برای شما ارسال Mali !Yahoo سایت
می شود با استفاده از روشها یی آن را چک می کند و در صورتی که آن
را تبلیغاتی تشخیص دهد در این پوشه قرار می دهد . برای باز کردن
به پست الکترونیکیتان در سمت ( Log in) این پوشه شما پس از ورود
کلیک کنید : Bulk چپ صفحه بر روی لینکSpamGuard کار تشخیص تبلیغاتی بودن نامه ها توسط ابزاری به نامانجام می شود . این ابزار دارای هوش مصنوعی است و در طول زمانبه روز می شود تا حیله های تبلیغاتی جدید را تشخیص دهد!
وارد Bulk به هر حال اگر بخواهید از این ابزار استفاده کنید ، به پوشه
شوید. بایستی تصویری شبیه تصویر زیر را ببینید .توجه کنید در بالای
SpamGuard ؟ لیست نامه های رسیده چه چیزی نوشته شده است
بود، SpamGuard is OFF اگر عبارت .is ON or OFF
Edit غیر فعال است، در این حالت بر روی قسمت SpamGuard
کلیک کنید تا فعال شود . به این شکل نامه های تبلیغاتی به Settings
شما تمیز و Inbox قرار می گیرند و پوشه Bulk در Inbox جای
پاکیزه فقط منتظر نامه های مهم شما می ماند!
Addresses) : Block) ج- مسدود کرن یک آدرس
اگر مکررا نامه های تبلیغاتی از یک پست الکترونیکی دریافت می کنید و
می خواهید که از آن فرستنده دیگر نامه ای دریافت نکنید، می توانید
آدرس فرستنده یا اصلا دومینی را که از آن این نامه ها فرستاده می
شوند مسدود کنید . این روش مادامی که فرستنده از آن آدرس یا
دومین به خصوص برای فرستادن نامه های خود استفاده می کند ،
موثر است.

روش مسدود کردن یک آدرس :
Mail روی گزینه ، Inbox ١. از قسمت بالا و سمت راست صفحه
کلیک کنید. Options
کلیک "Block Address" ٢. از لیست موجود در این صفحه بر روی
کنید.
٣. نام پست الکترونیکی یا دومینی که می خواهیم مسدود شود را وارد
کنید.
کلیک کنید تا این آدرس در لیست "Add Block" ۴. روی گزینه
آدرسهای مسدود شده شما ذخیره شود.
از روشی که در بالا معرفی ک ردم می توانید ١٠٠ آدرس ایمیل یا
دومین مختلف را مسدود نمایید.
نکته : اگر بخواهید آدرس نویسنده تمام نامه هایی را که شخصا اسپم
تشخیص داده اید را مسدود نمایید می توانید گزینه مربوطه را در
انتخاب نمایید. "Mail Options" از "Protection Spam" بخش

/ 0 نظر / 22 بازدید